Op uitnodiging van een bestuurder in de zorg zijn we in november 2020 van start gegaan met een begeleide intervisie voor bestuurders. Er is ruimte voor een extra deelnemer in deze groep. Hier geven we u alvast een korte indruk van wat een deelname behelst.

Wat is het en voor wie?
De intervisiegroep biedt u een vaste groep waarin u onder professionele begeleiding kunt sparren over zaken waar u tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk. Sturing geven aan een organisatie in een complex maatschappelijk speelveld is geen sinecure. Daarin gaat het niet alleen om de vraagstukken die van buitenaf op de organisatie afkomen, maar ook om reflectie op persoonlijk functioneren. Omgaan met dynamieken in het samenspel met de Raad van Toezicht of het eigen MT. Veranderingen vanuit het maatschappelijk veld. Strategische vraagstukken rondom samenwerking of fusie. Allemaal zaken die niet altijd bespreekbaar zijn binnen de eigen ‘club’.

Begeleide intervisie geeft gelegenheid om in een veilige setting uit te wisselen over lastige zaken. Om daarin ook uw eigen rol tegen het licht te houden. Hoe doe ik dat en hoe kan het beter? Zo is de intervisiegroep niet alleen ‘adviesraad’, maar ook de spiegel die u scherp houdt.

De deelnemende bestuurders hebben de wens uitgesproken om een gemengde groep te vormen, waarin niet alleen de zorg is vertegenwoordigd, maar waar ook bestuurders uit andere maatschappelijke velden (denk aan onderwijs, huisvesting, cultuur etc) aan deelnemen. Alle deelnemers hebben een eindverantwoordelijke positie in hun organisatie.

Voor bestuurders in de zorg is deelname aan een begeleide intervisiegroep voorwaarde voor accreditatie vanuit de NZVD (Vereniging voor Bestuurders in de Zorg). Deze groep voldoet aan de vereisten voor accreditatie vanuit de NZVD.

Begeleiding
De begeleiding is in handen van Cornalien Stolker. Sinds 2003 is zij werkzaam als (executive) coach en trainer, met name in het publieke domein. Haar aanpak wordt gekenmerkt door een rustig vertrouwen in combinatie met een scherpe analyse. Biedt ruimte voor verdieping. En kent het speelveld. Cornalien was afgelopen jaren docent in de leergang Samenspel tussen bestuur en toezichthouder voor de PO-raad. Ze begeleide meerdere MT’s in de transitie in de zorg.

Deelname
Deelnemers verbinden zich voor minimaal een jaar. Aan het einde van ieder jaar besluit ieder over al dan niet voortzetten van deelname. De groep komt viermaal per jaar bij elkaar. In principe van 15:00-19:00 uur op een goed bereikbare locatie in het midden van het land. We eindigen met een broodmaaltijd met soep voordat ieder weer in de auto stapt. Zo omzeilen we zo veel mogelijk de files. De groep bestaat uit 6-7 personen.

Kosten voor deelname bedragen € 1.080,- per persoon per jaar, exclusief BTW. Dit is inclusief

  • voorbereiding
  • begeleiding
  • materialen
  • locatiekosten
  • koffie, thee en broodmaaltijd

Overweegt u deelname, heeft u vragen of wilt u vooraf kennismaken in een persoonlijk gesprek, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via 06-55158934 of csh@cornalienstolker.nl