Wie

Drs. Cornalien Stolker

Cornalien Stolker (1962) is na een korte carrière in de Financial Planning in 2003 aan het werk gegaan als coach en begeleider. Ze heeft een praktijk voor coaching & consultancy en is als trainer en opleider verbonden aan verschillende organisaties. Ze werkt al lang voor en met opleidingsinstituut De Baak BV, als trainer en coach in leiderschapstrainingen. En als begeleider van ManagementDevelopment-trajecten in de zorg. Klanten en opdrachtgevers waarderen haar warme betrokkenheid. Een vriendelijke directheid waarmee ze snel tot de kern komt. In de loop der jaren is ze meer gaan focussen op het grotere plaatje. Het begeleiden van teams en organisaties in verandering.

Van oorsprong Neerlandica kenmerkt haar aanpak zich door een zekere taligheid. Ze houdt van lezen en schrijven, van verhalen en gedichten. Van het beschouwen vanuit een meervoudig perspectief. Luisteren beschouwt ze als de meest onderschatte managementvaardigheid.

Coachen blijft haar passie. Individuele begeleiding van mensen die beseffen dat je verder komt als je hulp vraagt bij de zaken waar je tegenaan loopt. Die de ambitie hebben om ergens voorbij te komen. Om te groeien. Om te doorbreken wat in de weg zit. Die dat durven aangaan.

Met een warm hart voor leren en ontwikkelen ontwerpt en begeleidt ze graag MD-trajecten. Of geeft ze soms een training. Begeleidt ze (management)teams in verandering. Kennis toevoegen, reflecteren, handelingsrepertoire vergroten, maar vooral ook faciliteren dat mensen van en met elkaar leren. Samen sparren, uitwisselen, liefst in ongebruikelijke coalities. Aan het denken worden gezet over eigen aannames en vanzelfsprekendheden. Het plezier van iets nieuws proberen. Succesvol werken aan de doelen die je hebt gesteld.

Cornalien is moeder van twee zoons (1997, 2000). Ze roeit en fietst graag. Hier vind je haar CV.