Er zijn vele vormen van intervisie, helaas niet allemaal even leuk en productief. En toch is intervisie een van de meest snelle en leerzame vormen van leren en ontwikkelen. Leren van en met collega’s of vakgenoten aan de hand van de – vaak complexe – problemen van alledag.

Ik begeleid met groot plezier intervisiegroepen in trainingen en ontwikkeltrajecten. Vaak binnen de eigen werksetting. Dat geeft vertrouwen. Er wordt geleerd en uitgewisseld. Mensen hebben plezier samen. Ook ontstaat er vaak meer begrip voor elkaars afwegingen en keuzes.

Daarnaast begeleid ik open intervisie-groepen. Momenteel zijn er twee groepen waarvoor we nog plaats hebben. De ¬†intervisie voor managers en leidinggevenden onder de naam ‘tijd voor jezelf’ gaat in het voorjaar van 2021 van start. Na de lockdown organiseren we een kick off om kennis te maken. De intervisie voor bestuurders is in 2020 van start gegaan en heeft nog ruimte voor twee deelnemers.